Rekrutacja - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Strugach

E-mail
sp.strugi@spsk.edu.pl

Kontakt
504 273 962PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W STRUGACH

Przejdź do treści
Wnoski o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego oraz do Publicznej Szkoły podstawowej z Oddzoiałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Strugach. Nabór trwa od 1 marca 2022rSzkoła gwarantuje:

 • Indywidualne podejście do każdego dziecka.
 • Naukę w małych zespołach klasowych.
 • Obecność nauczyciela wspomagającego na każdej lekcji.
 • Nowoczesną bazę dydaktyczną; pracujemy z tablicą interaktywną oraz specjalistycznymi programami multimedialnymi.
 • Zajęcia w Integracyjnym Oddziale Przedszkolnym dla dzieci od 2,5 roku życia w godz. od 7.00 do 16.00.
 • Stałe zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z logopedą, rehabilitantem i psychologiem, specjalistą ds. autyzmu oraz tyflopedagogiem.
 • Godziny specjalistyczne: dogoterapia, arteterapia i muzykoterapia.
 • Zajęcia dodatkowe: koło taneczne, muzyczne, wyjazdy na basen, koło języka angielskiego, rytmika.
 • Zajęcia świetlicowe.
 • Możliwość korygowania wad postawy na zajęciach gimnastyki korekcyjnej.
 • Bezpłatne zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę dla dzieci z deficytami rozwojowymi i problemami w zdobywaniu wiedzy.
 • Budynek w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, posiadający podjazdy, odpowiednio dostosowane toalety i przestronny korytarz.
 • Nieodpłatny dowóz busem przystosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnoscią z odległych miejscowości.

NASI UCZNIOWIE:


 • SĄ OTOCZENI WYJĄTKOWĄ OPIEKĄ
 • PRZEŁAMUJĄ WŁASNE BARIERY BIORĄC UDZIAŁ WE WSZYSTKICH UROCZYSTOŚCIACH SZKOLNYCH
 • ZDOBYWAJĄ NOWE UMIEJĘTNOŚCI
 • CZUJĄ SIĘ BEZPIECZNIE I SWOBODNIE
 • SĄ DOWARTOŚCIOWANI I DOCENIANI
 • OSIĄGAJĄ SUKCESY
Wróć do spisu treści